Mulig refleksjon

«Tider skal komme, tider skal gå, men vår tids begripelse er vanskelig å forstå.» Det er alltid lett å være etterpåklok, snakker for min egen del. Frykten holder oss ofte tilbake fra å se gode idéer bli holdbare realiteter. Det er vel det som også har pekt seg ut gjennom denne måneden hvor vi har… Fortsett å lese Mulig refleksjon

Fattigdom og ny teknologi

Det er en nokså global og felles konsensus gjeldende den ujevne resursfordelingen som er vår verden i dag.  Ifølge samfunnsøkonomen Thomas Piketty kan man beregne at formuen til 85 rikeste menneskene i verden utgjør 2 milliarder av de fattigste. Det vil si at en prosent tilsvare halve verdens formue. Etter finanskrisen i 2008 har denne… Fortsett å lese Fattigdom og ny teknologi

Blokkjeder

I denne bloggen har jeg tatt opp temaer angående teknologi som former måten vi blant annet interagerer med hverandre. Hvordan organisasjoner, enkeltmennesker og storsamfunnet må gjøre radikale omstillinger i henhold til eksponentiell utvikling av teknologi, og hvordan dette kan resultere i enorme samfunnsøkonomiske endringer, både positivt og negativt.  Men hvilken teknologi vil potensielt sett ha… Fortsett å lese Blokkjeder

Spotify

Plattformen Spotify har en ikonisk betydning for hvordan vi tenker distribusjon av moderne underholdning. Selv om strømming av audiovisuelt materiale har eksistert i snart et par tiår, så var det Spotify som satte standarden i hvor intuitivt og tilgjengelig underholdning kan være.  På slutten av 90-tallet var markedet for fysiske CDer på sitt aller høyeste.… Fortsett å lese Spotify

Virtuell virkelighet

VR, virtuell virkelig, eller «virtual reality» har vært en fasinasjon hos forskere og tekk-interesserte i godt over femti år. I 1968 utviklet informatikeren Ivan Shutherland og tre andre hjelpestudenter «The Sword of Damocles». Dette var forløperen til det vi kjenner i dag som VR. På 80-tallet ble det gjort flere eksperimenter med VR og fly-simulering… Fortsett å lese Virtuell virkelighet

Kunstig intelligent konsekvens

Fra steiner til redskaper av tre, fra damp til elektrisitet. Mennesket har hele tiden jobbet for å effektivisere sitt arbeid. Teknologi som automatiserer rutinene, er med på å frigjøre tid og energi til å innta, utforske og stabilisere nye områder. Fra 1950-tallet eksploderte den teknologiske utviklingen og automatiseringen ble en avgjørende forløper til morderne maskinlæring,… Fortsett å lese Kunstig intelligent konsekvens

Silicon Valley > Norge ?

Selvråderetten Hva skjer når nasjoners infrastruktur blir formet av private selskaper? Og i hvilken grad lar vi oss som storsamfunn bli påvirket av disse? Styreleder i Scibsted Ole Jakob Sunde, skrev i en kronikk like etter lockdown i 2020, at de samfunnsmessige konsekvensene vi står ovenfor kan være langt mye større en covid. I hans kronikk stiller… Fortsett å lese Silicon Valley > Norge ?

Yes! Student i corona-tider!

SUBJEKTIVT Siden jeg startet på bachelorgraden høsten 2020, har sosial distanse, restriksjoner og zoom hvert hverdagen. Time etter time og dag etter dag, har foregått digitalt. I denne høyskole sammenhengen er dette det eneste jeg kjenner til, og det er helt konge!  Jeg skjønner frustrasjonen til en god majoritet av alle som studerer, og ensomheten… Fortsett å lese Yes! Student i corona-tider!