Silicon Valley > Norge ?

Selvråderetten

Hva skjer når nasjoners infrastruktur blir formet av private selskaper? Og i hvilken grad lar vi oss som storsamfunn bli påvirket av disse? Styreleder i Scibsted Ole Jakob Sunde, skrev i en kronikk like etter lockdown i 2020, at de samfunnsmessige konsekvensene vi står ovenfor kan være langt mye større en covid. I hans kronikk stiller han spørsmål som blant annet går ut på om vår nasjonale selvråderett er gitt over til de største techselskapene i USA. Etter nesten to år med pandemi ser vi hvor kjapt digitaliseringen har tatt plass. Skoler, universitet, arbeidsplasser, helsesektoren, og privatpersoner, blir på en eller annen måte mer og mer tilknyttet selskapene Google, Apple, Microsoft eller Facebook. Vi alle, spesielt meg selv, blir stadig mer og mer avhengig av økosystemene disse selskapene tilbyr, og som storsamfunn blir også infrastrukturen overlat til disse monopolistiske bedriftene. Disse selskapene har full råderett over all data som blir lagt igjen. Disse enorme konsernene påvirker også i stor grad informasjon, nyhetene og kultur som er rettet mot oss, og på den måten er muligheten for at de styrker sin posisjon i den digitale utviklingen et realistisk resultat. 

The Big Nine

Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

Amy Webb ved New York University skriver i sin bok om de ni store selskapene; som setter standarden for verdens fremstilling. Hvorav seks amerikanske (Google, Apple, Microsoft, Facebook, IBM, Amazon) og tre kinesiske (Alibaba, Baidu, Tencent).  Hun beskriver hvordan selskapenes besitter all vår data, og med en eksponentiell utvikling av kunstig intelligens tar de flere og flere beslutninger ut fra den enorme tilgangen på informasjonen om oss for å øke selskapenes økonomi. Selskapene bare vokser, markedet hopper når de sier hopp, og på den måten kan i verste fall den globale infrastrukturen bli skreddersydd etter disse bedriftene.

Intensjon

Photo by Markus Spiske from Pexels

At disse selskapene har en intensjon om å skade noen er lite sannsynlig, men hvis det kun er markedsstyrte interesser som er drivkraften bak selskapenes avgjørelser kan det ha negative konsekvenser, både for samfunnet og det enkelte individet. Her er det viktig at også offentlige organer stiller spørsmål, og er føre-var juridisk for å beskytte oss som forbrukere. 

Krav om mer transparens fra selskapenes side, og at forbrukere får mer opplysning og anbefalinger angående sin digitale atferd. Innovasjon er også en viktig faktor. Nye alternativer trengs, og når nye forretningsideer blir realiteter, er det viktig at de får utfordre markedet fritt i stede for å bli kjøpt opp av gigantene.  

Ansvaret

Photo by Harsch Shivam from Pexels

Det er lett å være dystopisk når man ser en slik utvikling, men jeg tror også at det er like lett å være naiv. I denne informasjons-orkanen vi alle konstant lever i, er det ofte at interessekonfliktene tar alt fokuset, og at de som sitter på den reelle makten slipper litt for lett unna. Her har vi alle et ansvar som forbrukere i å være mer bevisst på valgene vi tar, og at vi setter oss mer inn i hva vi egentlig sier oss enig i. 

Men når det er sagt, så skal det sies at dette innlegget er skrevet i MS-Word, på en Mac mens jeg konstant googler meg frem, og samtidig sjekker Messenger underveis……

Jeg lurer på om pakken min fra Amazon kommer snart?  

Kilde:

Forelesninger og nettkurs av Arne Krokan, Digital Markedsføring – Høyskolen Kristiania.

2 kommentarer

  1. Hei Håvard

    For et innlegg! Du skriver veldig godt, og det er en fryd å lese om dine refleksjoner rundt noe som påvirker oss så mye. Jeg vil gi deg ros for måten du refererer til bildene dine. Fortsett sånn!

    Tobias, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *