Interessenter

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Forskjellige individer og spesifikke grupper kan ha en påvirkning på virksomheters resultater. Disse grupperingene blir ofte omtalt som interessenter.  Noen interessenter er mer selvfølgelig som for eksempel kunder, eier, ansatte og leverandører. Men Myndigheter, finansbransjen, handelsorganisasjoner, foreninger for ansatte, interesse organisasjoner for kunder og aktivist grupper kan også være vesentlige grupper som kan påvirke en virksomhet. 

Hvilke interessenter det er strategisk å bygge nære relasjoner til, kan ofte være betinget til hvor høy grad disse interessentene påvirker virksomheten.  Hvor mye makt og resurser disse gruppene besitter ovenfor bedriften, er en god indikator på graden av påvirkningskraft interessentene har. Det som blir relevant for virksomheten er å kartlegge gruppene og vite ut ifra den informasjonen, hvor mye ressurser virksomheten trenger for å opprettholde nødvendige relasjoner eller bare tilegne seg akkurat den informasjonen som er relevant. 

Interessenter med forventing om bærekraftige beslutninger og resultater, blir bare mer og mer relevant for bedrifter i dag.  Virksomheter trenger å møte disse forventningene som blir rette mot en for kunne å ivareta avgjørende relasjoner. 

Tradisjonelt sett har det vært politiske grupper, foreninger, verdi-organisasjoner og ikke minst aktivist grupper som har vært interessenter med krav om bærekraftige forretningsmodeller, men i sener tid har også myndighetene gått inn med reelle sanksjoner om en bedrift neglisjere gitte bærekraftsmål. Dette er grupper som kan til en hvis grad ha relativ men konkret påvirkning på en organisasjon spesielt i gitte settinger. Myndigheter krever transparens, nødvendige dokumenter og til med handlingsplaner som viser til bærekraftige avgjørelser, men til tros for sanksjoner så har det vært flere tilfeller der virksomheter har prøvd å unngå disse påbudene med et kortvarig mål om kjapp økonomisk vekst. Aktivist grupper derimot kan komme med konkrete krav, men igjen så kan det også være lettvint for næringer å distansere seg fra disse gruppene. 

Kunder

Photo by Pixabay

Jeg tror viktigste interessentene for en virksomhet er kundene, uten et marked så har man heller ikke noe grunnlag for å eksistere. «reMarkable», bedriften vi skriver om i eksamensoppgaven vår, er også dette et vesentlig tilfelle. 
Med tanke på et bærekraftperspektiv, så er det å velge produkter som bidrar positivt bærekraftig blitt noe kunder ønsker mer og mer.  At bedrifter etterstreber «grønne» forretningsmodeller blir noe forbrukermassene forventer i større grad en man noen sinne har gjort tidligere. Dette har mye med hvordan storsamfunnet har omfavnet bærekraftsmålene og markedene deretter. 

Dette vil også være noe interessenter som eiere og investorer i et selskap vil vektlegge, siden flere og flere kunder fastslår bærekraftige verdier når man gjennomfører kjøp av produkter. 

Sirkulær

Photo by Erlend Ekseth on Unsplash

Selv om selskapet reMarkable har en forretningside som går ut på å erstatte fysisk papir med digitalt papir, og på den måten kan tilfredsstille hovedmålet i å redusere avskoging i verden (FNs Bærekraftsmål 15.2), så er ikke dette noe selskapet i stor grad har markedsført ovenfor sin kundegruppe. Det kan være flere grunner til det, personlig så tenker jeg at det er nokså innlysende i seg selv, så man kanskje fremstår mer genuin om man unnlater dette temaet, eller så kan unaturlig behov for å fremstå som bærekraftige, virke mer påtatt og resultere i rykter om grønnvasking. Men hvis man skulle ha kommet med forslag til andre bærekraftige tiltak for reMarkable, ville kanskje tilrettelegging av sirkulære forretningsmodeller som for eksempel gjenbruk av tidligere modeller, vært valg som hadde vært betydningsfullt med tanke på å tilfredsstille en enda større gruppe med forbruker der bærekraftperspektivet er en vesentlig faktor i kjøpsprosessen. 

Kilder:

Freeman, Edvard; What is stakeholder Theory?https://www.youtube.com/watch?v=bIRUaLcvPe8 

Grønn Markedsføringsledelse kapittel 8

Forelesninger av Cecilie Staude 

1 kommentar

 1. Bra jobbet!
  For å gjøre teksten mer oversiktlig og lettlest: bruk gjerne underoverskrifter(Hvis temaene endres)! (En spennende metode å gjøre dette på kan være å skrive de som korte oppsummeringer av hva som kommer)

  Andre metoder som kan være lure er å utheve viktige poenger eller nøkkelord, eller å skrive deler av tekst(hvor det egner seg) i listeformat!

  Du bruker overskrifter, og det er veldig bra! Samtidig er det mye innhold og budskap på kort plass, bruk gjerne for mange heller enn for få, og fokuser på utforming!

  Ellers – veldig bra innhold. Du bruker pensum og har gode refleksjoner, dette vil gagne deg i eksamensarbeidet! Fortsett slik!

  -Thea E

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *