Fattigdom og ny teknologi

Photo by Leks Quintero on Unsplash

Det er en nokså global og felles konsensus gjeldende den ujevne resursfordelingen som er vår verden i dag. 

Ifølge samfunnsøkonomen Thomas Piketty kan man beregne at formuen til 85 rikeste menneskene i verden utgjør 2 milliarder av de fattigste. Det vil si at en prosent tilsvare halve verdens formue. Etter finanskrisen i 2008 har denne prosenten i USA tilegnet seg 95% av verdiøkningen i samfunnet, mens 90% av de med lavest inntekt har blitt enda fattigere. 

Fra starten av pandemien frem til november 2021, har verdens ti rikeste personer doblet sin formue, mens 160 millioner mennesker har blitt presset ut i fattigdom. Verdensbanken anslo i desember 2021 at 97 millioner mennesker lever under ekstrem fattigdom og at 21 300 personer dør hvert år på grunn av disse konsekvensene. 

Dette resulterer også i en tilleggsproblematikk som skaper urovekkende samfunnsmessige konsekvenser. Flere og flere mister tiltro til myndighetenes evne til å løse denne problematikken. Korrupsjon, organisert kriminalitet og polarisering er ugress som dessverre høstes av denne negative spiralen.  Så hva må til for å snu, er dette kun politikernes ansvar, eller er det mulig å tenke at markedskreftene kan også være med på å påvirke samfunnet i rett retning? 

FNs bærekraftsmål 1

Photo by Daryan Shamkhali on Unsplash

FNs bærekraftsmål nr. 1, er å utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030. Ekstrem fattigdom blir beskrevet som mangel på de mest primære behovene vi har som mennesker: mat, klær og hus. Noen fremgangsmåter for å komme dit er blant annet vedtatt i punkt 1.4:  «at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering» 

Så spørsmålet er hvordan kan «ny teknologi» kan være med å bidra til bekjempelse av fattigdom?

Ny teknologi

Photo by NASA on Unsplash

Som nevnt i tidligere innlegg så er en stor del av verdens befolkning utenfor banksystemet. Faktisk hele 2,5 milliarder mennesker står utenfor et globalt økonomisk system. Når så mange ikke har noe form for digital identitet, blir det også vanskelig å vise til viktige verdipapirer. Blockkjedeteknologien kan være med på å tilrettelegge for mennesker i denne gruppen. Så selv om de ikke har en funksjonell infrastruktur rundt dem, kan man da fortsatt har tilgang på viktige dokumenter som pass, fødselsattester, «e-residency».  

Det denne teknologien kan være med å legge til rette for er muligheten til å delta i et nytt og voksende digitalt marked. Det kan være et eksempel på hvordan ny teknologi kan skape muligheter for mennesker å komme ut av fattigdom. 

En annen måte ny teknologi kan bidra til bekjempelse av fattigdom er tilgang på informasjon og digital undervisning. Det å faktisk skolere mennesker i digital utvikling, for så å etablere digitale næringer i områder der det er f.eks vanskelig å få fysisk arbeid. 

En tredje mulighet for hvordan ny teknologi kan bidra positivt på dette området kan være modellen for matproduksjon og jordbruk. Selvfølgelig satse på nye småskalaprodusenter og sikre lik tilgang til jord i fattigere områder, men samtidig skolerer produsenter til å utvikle matproduksjon basert på mikro-organismer. Det vil si at man også tørr å investere i infrastrukturer som man kan gjennomføre i laboratorium, Det kan være med på å frigjøre flere landområder, resurser og ikke minst vann til mennesker, istede for å bruke mengder på tradisjonelt jordbruk.  

Avslutning 

Photo by Warren Wong on Unsplash

Det finnes absolutt ingen enkel «ABC» på denne alvorlige problematikken. Det er veldig lett å legge alt ansvar over på styresmaktene eller å tenke at litt bistand vil løse alt. Jeg tror at heller plattformbedrifter, digitale produsenter og tekk-selskaper må tørre å se muligheter i å etabler næringer i den tredjeverden som også på lang sikt kan gi bærekraftige fordeler både for virksomhetene men også for menneske i disse områdene.  Kunnskap, tilgang og muligheten til å bruke resursene strategisk kan være grunnlag for ny innovasjon som kan igjen være med på å bryte sirkler av fattigdom. 

Til slutt vil jeg bare si at det jeg har nevnt i dette innlegget er kun enkle og dessverre mer flyktige forslag på en veldig alvorlig problematikk, men igjen så er det viktig at vi tørr og ta opp samtalen, å virkelig drøfte mulighetene. Dette kan være enda et bevis på at innovasjon kan gjøre forskjell på liv og død. 

Kilder:

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/spinnvill-profitt—utnytter-krisen/75150885

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-fattigdom

Forelesninger og nettkurs av Arne Krokan, Digital Markedsføring – Høyskolen Kristiania.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.